Αυτοκτονία

Στον όρο ‘’αυτοκτονικότητα’’ εμπεριέχονται οι έννοιες του ‘’αυτοκτονικού ιδεασμού’’ και της ‘’απόπειρας αυτοκτονίας’’, οι οποί­ες αντιμετωπίζονται σαν ένα συνεχές φάσμα ψυχολογικών καταστάσεων, που διακυμαίνεται από παθητικές σκέψεις ματαί­ωσης της ζωής χωρίς πρόθεση αυτοτραυματισμού έως ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό και συμπεριφορά με ξεκάθαρη πρόθεση αυτοτραυματισμού. Oι αναλυτικοί ορισμοί των παραπάνω είναι οι εξής:

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.Τονίζεται πως η σελίδα σε καμία περίπτωση ΔΕΝ παρέχει κλινικές υπηρεσίες (ψυχιατρικές, φαρμακευτικές ή ψυχοθεραπευτικές) και ΔΕΝ τις υποκαθιστά με οποιονδήποτε τρόπο. Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντοτε τον ειδικό με τον οποίο συνεργάζεστε πριν ακολουθήσετε οποιαδήποτε συμβουλή ή οδηγία που ενδεχομένως διαβάσατε στις στα άρθρα. Γενικότερα, σας συνιστούμε να ζητάτε πάντοτε την συνδρομή ειδικού επαγγελματία ψυχικής υγείας πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά είτε την δική σας θεραπεία είτε την θεραπεία άλλων.

Κύλιση στην Αρχή