Πληροφορίες

 • font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size
 • Print
 • Το Email σου
Στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό από ομάδα ειδικών σε θέματα ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης και ατόμων με προσωπική εμπειρία κατάθλιψης και ομάδων αυτοβοήθειας. Για να επιτευχθούν οι σκοποί του προγράμματος έπρεπε να καλυφθούν οι εξής ενότητες:
 • Εξοικείωση με τις έννοιες της ενδυνάμωσης και του recovery υπόβαθρο της ενεργούς συμμετοχής των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παροχή υποστήριξης
 • Ομάδες αυτοβοήθειας γενικά
 • Οργάνωση και συντονισμός ομάδων αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη
 • Κατάθλιψη
 • Αυτοκτονικότητα
 • Στίγμα

Το υλικό που λήφθηκε αρχικά υπόψη στην δημιουργία των εγχειριδίων είναι το ακόλουθο:

 1. Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης των ομάδων αυτοβοήθειας της Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης ΜΑΖΙ
 2. Τις κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες του προγράμματος PROMISE. Στη δημιουργία του συμμετείχε το ΨΚ Salten.
 3. Τα εγχειρίδια εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων που υλοποίησε η ΕΠΑΨΥ
 4. Μέρη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος CAMILLE (Empowerment of Children and Adolescents of Mentally Ill Parents through Training of Professionals working with their families). Στη δημιουργία του συμμετείχε το ΨΚ Salten.
 5. Υλικό από το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και το εθνικό σχέδιο του οργανισμού αυτοβοήθειας της Νορβηγίας Selv help Norge, μετά από επίσκεψη στελεχών της ΕΠΑΨΥ στο πλαίσιο του προγράμματος διμερών σχέσεων που χρηματοδότησε ο ΕΟΧ
 6. Εκπαιδευτικό υλικό από το πρόγραμμα Empowering Women and Providers: Domestic Violence and Mental Health (Training the Trainers: Resource package). Στη δημιουργία του συμμετείχε η ΕΠΑΨΥ.
 7. Υλικό από τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια του προγράμματος EMILIA (Empowerment of mental health services users: Life Long Learning, Integration and Action). Στη δημιουργία τους συμμετείχε το ΨΚ Salten και η ΕΠΑΨΥ.
 8. Υλικό εκπαίδευσης συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας των εξής οργανισμών (εξωτερικό): Depression and Bipolar Support Alliance, New Jersey Self-Help Group Clearinghouse, Wichita State University, Center for Community Support and Research, Ontario Self-Help Resource Centre, Lifeline Australia

 

Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό (Νορβηγία, Γαλλία), που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα σχεδιασμού και εφαρμογής προγράμματος εκπαίδευσης για επαγγελματίες και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Έγιναν δύο focus group με σκοπό την ανατροφοδότηση πληροφοριών σχετικά με το σχεδιασμό και τη φιλοσοφία της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Στο πρώτο συμμετείχαν ειδικοί και επαγγελματίες που ασχολούνται με τα ακόλουθα αντικείμενα: ομαδική ψυχοθεραπεία, αξιολόγηση ψυχοθεραπείας, ενδυνάμωση, εκπαίδευση ενηλίκων, κλινική εποπτεία. Στο δεύτερο συμμετείχαν άτομα λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άτομα που έχουν συμμετάσχει σε ομάδες αυτοβοήθειας.

                                                                                                                                                                                                                    

 

Συστάθηκε συντακτική ομάδα με τη συμμετοχή των συντονιστών του προγράμματος και εθελοντών. Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με επικέντρωση στα ακόλουθα λήμματα: αυτοβοήθεια, εκπαίδευση – αυτοβοήθεια, αποτελεσματικότητα ομάδων αυτοβοήθειας, οδηγοί ενημέρωσης για την κατάθλιψη, οδηγοί ενημέρωσης για την αυτοκτονία.

 

Συνοπτική παρουσίαση εκπαιδευτικού

Τίτλος

Συντονισμός ομάδων αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη

Αναπτύχθηκε από:

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ

Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης ΜΑΖΙ

Ψυχιατρικό Κέντρο Νοσοκομείου SALTEN

Πληθυσμός στόχος:

 

 

Άτομα που έχουν διαγνωστεί ή έχουν βιώσει, χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή με υπηρεσίες, κατάθλιψη και σχετιζόμενα προβλήματα. Αυτά τα άτομα δε χρειάζονται να έχουν προηγούμενη συναφή εκπαίδευση. Σημαντικό ρόλο παίζει το κίνητρο και η διαθεσιμότητα να οργανώσουν και να υποστηρίξουν ομάδες αυτοβοήθειας σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο

Εκπαιδευτές:

Άτομα με προηγούμενη εκπαίδευση στο χώρο της ψυχικής υγείας και κατάρτιση σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

Στόχοι της εκπαίδευσης:

 

 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση εφαρμογής του εγχειριδίου ο συμμετέχων στην εκπαίδευση θα πρέπει να είναι σε θέση να:

-       Έχουν εξοικειωθεί με τις έννοιες της ενδυνάμωσης και του recovery ως υπόβαθρο της ενεργούς συμμετοχής των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παροχή υποστήριξης

-       Να γνωρίζουν τι είναι οι ομάδες αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη, σε τι διαφέρουν από τις ομάδες που συντονίζουν επαγγελματίες, σε τι διαφέρουν από άλλες μορφές αυτοβοήθειας, ποια είναι η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα τους

-       Να μπορούν να οργανώσουν από την αρχή μια ομάδα αυτοβοήθειας, να τις συντονίσουν αποτελεσματικά και να μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους ως συντονιστή

-       Να μπορούν να αναγνωρίσουν τι είναι κατάθλιψη, πως διαγιγνώσκεται και με ποιες άλλες διαταραχές μπορεί να σχετίζεται

-       Να γνωρίζουν βασικούς τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης ιδεών αυτοκτονίας μέσα στην ομάδα

-       Να μπορούν να αντιμετωπίσουν το στίγμα που δυσχεραίνει την ένταξη και την συμμετοχή σε μια ομάδα                                   

Διάρκεια:

3 ημέρες επί 6 ώρες εκπαίδευσης την ημέρα με τα απαραίτητα διαλείμματα

Τόπος:

Οποιοσδήποτε χώρος μπορεί να φιλοξενήσει τον αριθμό ατόμων, με κατάλληλες συνθήκες (ησυχία, φωτισμός κλπ)

Απαιτούμενος εξοπλισμός:

 

 

 

 

·         Εξοπλισμός προβολής διαφανειών (υπολογιστής, projector)

·         Δυνατότητα προβολής βίντεο (υπολογιστής με ηχεία)

·         Πρόσβαση στο ίντερνετ (αν είναι δυνατό)

·         Πίνακας, κόλλες χαρτί, στυλό

Μέθοδοι εκπαίδευσης:

 

 

 

Θεωρητική παρουσίαση, χρήση διαφανειών, ασκήσεις, ομαδική συζήτηση, προβολή βίντεο, παραπομπή σε πηγές/ οδηγούς.

Συνιστώμενος αριθμός εκπαιδευόμενων:

10-15

Προετοιμασία:

 

 

 

 

 

 

 

Εξοικείωση με το εγχειρίδιο

Επικοινωνία με συντονιστές ομάδων – συγγραφείς του εγχειριδίου για τεχνική υποστήριξη – επίλυση αποριών

Επιλογή συμμετεχόντων (φόρμα αίτησης συμμετοχής)

Ενημέρωση συμμετεχόντων για τους στόχους και τους κανόνες εκπαιδευτικού – συμφωνία τήρησης εχεμύθειας και σεβασμού προσωπικών δεδομένων που μπορεί να αναφερθούν κατά το εκπαιδευτικό  

 

 

Φιλοσοφία του εκπαιδευτικού

Ως δράση με κύριο σκοπό την εκπαίδευση και μάλιστα ενηλίκων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αρχές της δια βίου μάθησης. Η πολιτική της δια βίου μάθησης βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άτομο πρέπει να μπορεί να έχει ισότιμη και ανοιχτή πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η μάθηση δεν περιορίζεται μόνο στην αίθουσα διδασκαλίας ή στην επίτευξη ακαδημαϊκών στόχων, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε πολλά διαφορετικά πλαίσια και για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Ο Delors (1996) αναφέρεται στα τέσσερα επίπεδα της δια βίου μάθησης:

 • Μαθαίνω να γνωρίζω – μαθαίνω πώς να μαθαίνω αντί να μαθαίνω απλά συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
 • Μαθαίνω να πράττω – αναπτύσσω την ικανότητα να προσαρμόζομαι και να ανταποκρίνομαι σε νέες προκλήσεις και νέες απαιτήσεις
 • Μαθαίνω να συνυπάρχω και να ζω με τους άλλους – ειρηνική επίλυση διαφωνιών, γνωριμία με άλλα άτομα και την κουλτούρα τους και υιοθέτηση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Μαθαίνω να συνεισφέρω στην πλήρη ατομική ανάπτυξη του μυαλού, του σώματος, των αισθητικών και πολιτιστικών αξιών, της πνευματικότητας

 

 

Το συνολικό πρωτότυπο υλικό (εγχειρίδιο και παρουσιάσεις) που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος για την εκπαίδευση συντονιστών ομάδων αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν, εφόσον δημιουργήσετε λογαριασμό και λάβετε κωδικό.

 

Βαθμολόγησε αυτό το άρθρο
(0 votes)

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.Τονίζεται πως η σελίδα σε καμία περίπτωση ΔΕΝ παρέχει κλινικές υπηρεσίες (ψυχιατρικές, φαρμακευτικές ή ψυχοθεραπευτικές) και ΔΕΝ τις υποκαθιστά με οποιονδήποτε τρόπο. Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντοτε τον ειδικό με τον οποίο συνεργάζεστε πριν ακολουθήσετε οποιαδήποτε συμβουλή ή οδηγία που ενδεχομένως διαβάσατε στις στα άρθρα. Γενικότερα, σας συνιστούμε να ζητάτε πάντοτε την συνδρομή ειδικού επαγγελματία ψυχικής υγείας πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά είτε την δική σας θεραπεία είτε την θεραπεία άλλων.

Κύλιση στην Αρχή