ΕΠΑΨΥ

 • font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size
 • Print
 • Το Email σου
 Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την ανάληψη της επιστημονικής και διοικητικής ευθύνης είκοσι ενός συνολικά στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, δύο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες και ενός Κέντρου Ημέρας καινοτομεί με την δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και επαγγελματιών που εργάζονται για τους σκοπούς της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. έχει υποστηρίξει την ίδρυση και λειτουργία του ΚΟΙΣΠΕ του 5ου ΤΟΨΥ και τοπικών συλλόγων ψυχικής υγείας (Χαλκίδα, Β. Προάστια Αττικής, Βοιωτία).

Η παροχή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα, σε αντίθεση με το ιατρικοκεντρικό μοντέλο αντιμετώπισης της ψυχικής ασθένειας. Η ποιότητα της φροντίδας διασφαλίζεται μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του Π.Ο.Υ., της διασύνδεσης με τις τοπικές υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς, τους χρήστες και τις οικογένειες, της καταπολέμησης του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού, της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών.

 

Πεδίο Εργασιών - Δραστηριότητας

Σύμφωνα με το καταστατικό:

 • Ανάπτυξη Υγειονομικών κοινωνικών υπηρεσιών
 • Κάλυψη των αναγκών της ψυχικής υγείας
 • Προαγωγή επιστημονικών τομέων και δραστηριοτήτων που αφορούν τη διερεύνηση της πρόληψης, προέλευσης και θεραπείας των ψυχικών διαταραχών με στόχο την ψυχοκοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και αποκατάσταση ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας (Π.Ψ.Υ.), Ατόμων με Ειδικές Ψυχοκοινωνικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Ψ.Α.) ως και Ευπαθείς Ομάδες Κοινωνικά Αποκλεισμένες (Ε.Ο.Π.Κ.Α.)
 • Προάσπιση και συνηγορία των δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών
 • Έρευνα
 • Δράσεις αλληλεγγύης
 • Διαπολιτισμικός Διάλογος
 • Καταπολέμηση κάθε λογής διακρίσεων
 • Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας


 

Υπηρεσίες

Το Σωματείο μας έχει σήμερα την πάγια επιστημονική και διοικητική ευθύνη λειτουργίας ενός Δικτύου Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, που αποτελείται σήμερα από επτά (7) Οικοτροφεία (Αττική – Πεντέλη και Λυκόβρυση, Λαμία, Λιβαδειά, Τρίκαλα,  Χαλκίδα και Ερέτρια), τέσσερις (4) Ξενώνες στην Αττική και στην Χαλκίδα, ένα (1) Κέντρο Ημέρας στην Αττική, δύο (2) Κινητές Μονάδες στις Κυκλάδες, καθώς και 9 προστατευόμενα διαμερίσματα, για ψυχικά πάσχοντες. Λειτουργεί Γραφείο Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του προγράμματος άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας του Δήμου Χαλανδρίου. Σύμφωνα με τον απολογισμό του έτους 2012 που έχει κατατεθεί στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το Σωματείο μας χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο για την παροχή υπηρεσιών προς : α) 128 ωφελουμένους – ψυχικά ασθενείς με χρόνιες βαριές ψυχικές νόσους σε στεγαστικές δομές και συγκεκριμένα για 24ώρη φροντίδα και δράσεις ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και β) 14.725 επισκέψεις – συνεδρίες εργαζομένων μας και δη Ψυχιάτρων, Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών σε ανοικτού τύπου δομές του τομέα της Ψυχικής Υγείας (Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας στις Βορειοανατολικές και Δυτικές Κυκλάδες και Κέντρο Ημέρας στον 5ο Ψυχιατρικό Τομέα).

 

Το έτος 2014 φιλοξενήθηκαν στις στεγαστικές δομές της ΕΠΑΨΥ 164 άτομα. 

Το  «Γραφείο Διαμεσολάβησης» εξυπηρέτησε στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα από 15/3/2013 έως 31/12/2014 σύνολο 627 άτομα.

  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις εκλογές της 1 Μαρτίου 2013

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Χονδρός, Ψυχολόγος, MSc
 • Αντιπρόεδρος: Νίκος Συμεωνίδης, Γενικός Διευθυντής ΕΠΑΨΥ
 • Γενικός Γραμματέας, Στέλιος Στυλιανίδης, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής , Επιστημονικός Διευθυντής ΕΠΑΨΥ
 • Ταμίας: Άννυ Κοτροκόη, Στέλεχος διοίκησης
 • Τακτικό Μέλος: Γιώργιος Χαδούλης, Στέλεχος Διοίκησης

Αναπληρωματικά μέλη: Καθ. Βένος Μαυρέας, Καθ. Δημήτρης Πλουμπίδης, Γ. Παπανικολάου 

Μέλος του European Network for Training and Research in Mental Health ENTER από το 2005, Associate member της European Alliance against Depression από το 2014

 

 

Χρηματοδοτούμενα έργα (τελευταία 3 έτη):

 

Τίτλος Έργου

Κύριες Δραστηριότητες

Φορέας Χρηματοδότησης

Προϋπολογισμός    (σε ευρώ)

Περίοδος Υλοποίησης

(MM/ΕΕ)

 Άλλοι Εταίροι (εφόσον υπήρχαν)

Αυτοβοήθεια, Δικτύωση και Θεραπευτική Υποστήριξη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε αστικές και νησιωτικές περιοχές

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού πακέτου για τη θεραπευτική παρέμβαση και την εκπαίδευση στην αυτοβοήθεια, Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Θεραπευτικές Ομάδες, Αξιολόγηση

ΕΟΧ

253.235,00

10/14- 4/16

Ψυχιατρικό νοσοκομείο Salten, Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης

Ανάπτυξη δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την προώθηση δράσεων πρόληψης και παρέμβασης για την άνοια σε αστικές και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές

Ανάπτυξη προτύπων και επιστημονικός σχεδιασμός, Σύσταση και Εκπαίδευση Ομάδας Υλοποίησης του έργου, Λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και φροντίδας

ΕΟΧ

 

10/14 – 4/16

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, (Δικαιούχος).Υ. και η CMT Προοπτική

Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων

 

Σκοποί:

- η πρωτογενής προφύλαξη της Ψυχικής Υγείας του πληθυσμού,

- η ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του στις περιοχές στόχου,

- η έγκαιρη διάγνωση και παραπομπή των αναδυόμενων θεραπευτικών αιτημάτων

Αποτελέσματα:

- Λειτουργία ομάδων συμβουλευτικής και υποστήριξης εφήβων, γονέων εφήβων και εκπαιδευτικών  (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

- Δημιουργία 3 εγχειριδίων για υποστήριξη γονέων, εκπαιδευτικών, εφήβων

Επωφελούμενοι 1259 άτομα

Ίδρυμα Νιάρχος

367.520,00

04/11-  06/13

-

Πανελλήνιο Συνέδριο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με διεθνή συμμετοχή

 

Συνέδριο με συμμετοχή 600 ατόμων

4 εκπαιδευτικά εργαστήρια

Έκδοση πρακτικών

ΕΣΠΑ ΕΠ Υγεία Πρόνοια

179.590,00

01/12-08/12

-

Empowering Women & Providers: DV and MH

Ενδυνάμωση γυναικών θυμάτων βίας

Εκπαίδευση γυναικών για την αντιμετώπιση θεμάτων βίας

Εκπαίδευση επαγγελματιών

DG Justice – DAPHNE

39.000,00

09/09 01/13

4

Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013- EKT

60.000,00

03/13 -03/15

4

Ανάπτυξη εννέα (9) προστατευμένων διαμερισμάτων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Ε.Π. «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΣΠΑ

1.800.000,00

04/13-04/15

-

Χρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Φορέα «Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)» στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας»

Λειτουργία 14 Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Οικοτροφεία, Ξενώνες Κινητές Μονάδες, Κέντρο Ημέρας)

Ε.Π. «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του ΕΣΠΑ

14.900.000,00

06/13-12/15

-

 

  

Δράσεις για την ενδυνάμωση και αυτό-εκπροσώπηση ληπτών

 • Η ΕΠΑΨΥ έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την οργάνωση από κοινού οργανωμένων δράσεων ενάντια στην κρίση (π.χ. οργάνωση ομάδων αυτοβοήθειας, ομάδων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανέργων/ εκπαιδευτικών/ γυναικών κλπ). Οι πρώτες ομάδες υλοποιούνται στο Χαλάνδρι (03/2014).
 • Έχει υποστηρίξει την ίδρυση και λειτουργία συλλόγων οικογενειών για την ψυχική υγεία (Χαλκίδα, Β. Αττική, Βοιωτία)
 • Συνεργάστηκε με την ΕΣΑΜΕΑ στην υλοποίηση έργου «Αυτό-εκπροσώπηση και αυτό-συνηγορία ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας» (οργάνωση συναντήσεων ληπτών, εκπαίδευση εκπαιδευτών, οργάνωση εκπαιδευτικών ληπτών).
 • Έχει οργανώσει στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Ψυχολογίας σεμινάριο με τη συμμετοχή φοιτητών, ληπτών, συγγενών ληπτών, επαγγελματιών με τίτλο: «Συμμετοχή και ενδυνάμωση ληπτών και οικογενειών στην ψυχική υγεία» για 3 ακαδημαϊκές χρονιές.
 • Συμμετέχει στο Πρόγραμμα WHO QualityRights (Βελτίωση και προστασία δικαιωμάτων στην ψυχική υγεία): Οργάνωση εκπαιδευτικού, μετάφραση ερευνητικών εργαλείων, πιλοτική εφαρμογή
 • Έχει οργανώσει:
  • Συνάντηση Xρηστών Yπηρεσιών και Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας «Γεφυρώνουμε το Χάσμα- Αγωνιζόμαστε για την Αυτονομία». Συμμετοχή από 7 χώρες. Αθήνα, 3.3.2008
  • Workshop “Advocacy, Empowerment and Human Rights” στο πλαίσιο του Regional Congress for Psychosocial Rehabilitation της WAPR, Αθήνα, 30-31 Μαρτίου 2012
 • Δράσεις για ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση με τη συμμετοχή συλλόγων ληπτών και οικογενειών (1ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Βορείων Προαστίων «Αγκαλιάζοντας το Διαφορετικό», Μελίσσια, 2010, Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, Πάρος, 2010, Διήμερο Φεστιβάλ Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Οικογενειών, «Σαλπάρουμε σε μέρη, που μόνο η ψυχή τα ξέρει», Σύρος, 2011, 2ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Βορείων Προαστίων Αττικής, Κηφισιά, 2011, Mental Health Festival 2013, Αγ. Παρασκευή, Αθλητικές εκδηλώσεις: «Γκολ στην Τρέλα» , «Τρίποντο στην Τρέλα» και τον «Αγώνα Κολύμβησης Ενάντια στο Στίγμα: Διάπλους Πάρου – Αντιπάρου»).
 • Είχε την επιμέλεια αφιερώματος «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ψυχική Υγεία» στην επιστημονική επιθεώρηση Σύναψις Επιθεώρηση ψυχιατρικής, νευροεπιστημών και επιστημών του ανθρώπου, τ. 27, 2012

 

 Στοιχεία Χρηστής Διακυβέρνησης οργανισμού:

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν μία από τις βασικές κοινωνικές δομές που υποστηρίζουν τις αρχές της ενεργούς συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η βάση της φροντίδας ψυχικής υγείας είναι τα άτυπα δίκτυα αυτοφροντίδας και αυτοβοήθειας που δημιουργούνται στην κοινότητα.

Το Σωματείο μας καταθέτει κάθε χρόνο στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην Διαχειριστική Αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προϋπολογισμό και απολογισμό. Βάση αυτού του απολογισμού κοστολογήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Σωματείου μας έως το τέλος του έτους 2015.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που λειτουργεί το Σωματείο μας συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της Μονάδας Υποστήριξης του προγράμματος «Ψυχαργώς Β’ Φάση» του Υπουργείου Υγείας. Σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη και άλλους φορείς, έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας πρόταση αξιολόγησης όλων των δομών Ψυχικής Υγείας βάσει των εγκεκριμένων εργαλείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το Σωματείο μας στον χώρο της ψυχικής υγείας, έχει αναγνωριστεί και  πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΒΥΛ με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 για την Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας, λάβαμε το έτος 2011 το Βραβείο Σημαντικότερης Διοικητικής Παρέμβασης, από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας και βραβευτήκαμε το έτος 2013 από τον Δήμο Χαλανδρίου για τη συμβολή του στη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών καταπολέμησης της φτώχιας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις δομές μας, την κοινωνική μας υπηρεσία και από τις εθελοντικές μας δράσεις, προβάλλονται συστηματικά και πλήρως από τους διαδικτυακούς τόπους www.epapsy.gr, www.me-psyxi.gr, και από άλλους χώρους κοινωνικής δικτύωσης με περισσότερα από 7000 μέλη. Στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους υπάρχουν, ενδεικτικά, έγγραφες μαρτυρίες για το επιστημονικό και κοινωνικό έργο της ΕΠΑΨΥ από τους B. Saraceno (τ. Διευθυντή Ψυχικής Υγείας του Π.Ο.Υ.), της Ε. Νομίδου (Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία), του Χ. Βλαχογιάννη (Δήμαρχου Πάρου) κ.α. Η Κυβέρνηση του Βελγίου ζήτησε τη  μεταφορά τεχνογνωσίας προς την χώρα αυτή σχετικά με την λειτουργία των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς οι Κινητές Μονάδες που λειτουργεί το Σωματείο μας στις Κυκλάδες θεωρούνται πανευρωπαϊκά εξέχων παράδειγμα καλής πρακτικής και λειτουργίας, συνεργασία που έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Περαιτέρω το Σωματείο μας ελέγχεται για όλες του τις δαπάνες μέσω των προϋπολογισμών, των προτάσεων χρηματοδότησης και των απολογισμών δράσης που καταθέτει κάθε χρόνο στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στο Υπουργείο Εργασίας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε ελεγχθεί δύο (2) φορές κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια από το Σ.Δ.Ο.Ε. και εμείς οι ίδιοι ζητήσαμε και ελέγχθηκαν όλα τα οικονομικά μας στοιχεία από την εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» (τη μεγαλύτερη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της χώρας και μια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης). Συνεπεία της απόλυτης διαφάνειας και τάξης στα οικονομικά μας, το Σωματείο μας έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δραστηριοποίηση της ΕΠΑΨΥ επισκεφθείτε το επίσημο site: www.me-psyxi.gr και την σελίδα στο facebook.

Βαθμολόγησε αυτό το άρθρο
(2 votes)

More in this category:

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.Τονίζεται πως η σελίδα σε καμία περίπτωση ΔΕΝ παρέχει κλινικές υπηρεσίες (ψυχιατρικές, φαρμακευτικές ή ψυχοθεραπευτικές) και ΔΕΝ τις υποκαθιστά με οποιονδήποτε τρόπο. Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντοτε τον ειδικό με τον οποίο συνεργάζεστε πριν ακολουθήσετε οποιαδήποτε συμβουλή ή οδηγία που ενδεχομένως διαβάσατε στις στα άρθρα. Γενικότερα, σας συνιστούμε να ζητάτε πάντοτε την συνδρομή ειδικού επαγγελματία ψυχικής υγείας πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά είτε την δική σας θεραπεία είτε την θεραπεία άλλων.

Κύλιση στην Αρχή